Mateusz Kieliszkowski Breaks Circus Dumbbell World Record 150kg/330lbs!

A year ago Dimitar Savatinov took the Circus Dumbbell Record back from Kieliszkowski at Summer Mania pressing 143kg/315lbs a year later at the same contest Kieliszkowski absoulelty smashed 150kg/330lbs to take back the world record yet again.

Mateusz Kieliszkowski Breaks Circus Dumbbell World Record 150kg/330lbs! Read More »